Çalışanlar İçin Çiftçi Belgesi

Kanun

Sigortalı Çalışanlar İçin Ziraat Odası Kaydı

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 4/b maddesi gereği ziraat odasına kayıt yaptıran gerçek kişiler kendi nam veya hesaplarına tarımsal faaliyet içinde olduğu için sigortalılık muafiyet belgesi almamışsa zorunlu olarak Tarım Bağkur (4/b tarım sigortalısı) olmaktadır. Bu tescil işlemi ziraat odasına kayıt olduğunuz anda sistem üzerinden gerçekleşmektedir. Ancak devam eden herhangi bir sigortalılığınız olması halinde, yani sigortalı olarak resmi veya özel bir iş yerinde çalışıyorsanız tarım sigortalılığı yapılmayacaktır.

Sigortalı Çalışanlar Çiftçi Belgesi Alabilir Mi?

Sigortalı çalışan çiftçi belgesi alabilir, bilindiği üzere çiftçi belgesi ziraat odaları tarafından tarımsal faaliyet yürüten kişilere verilen resmi bir belgedir. Çiftçi belgesi alabilmek için tek yapmanız gereken tarımsal amaçlı kullandığınız, kendinize ait veya kiralık arazilerinizi ziraat odasına bildirmektir.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 4/b maddesi gereği ziraat odasına kayıt yaptıran gerçek kişiler kendi nam veya hesaplarına tarımsal faailyet içinde olduğu için sigortalılık muafiyet belgesi almamışsa zorunlu olarak Tarım Bağkur (4/b tarım sigortalısı) olmaktadır. Bu tescil işlemi ziraat odasına kayıt olduğunuz anda sistem üzerinden gerçekleşmektedir. Ancak devam eden herhangi bir sigortalılığınız olması halinde, yani sigortalı olarak resmi veya özel bir iş yerinde çalışıyorsanız tarım sigortalılığı yapılmayacaktır.

Memur Çiftçilik Yapabilir Mi?

Bilindiği üzere devlet memurlarının 657 sayılı Kanun’un 28’inci maddesi gereği ticari faaliyette bulunmaları yasaktır. Ancak çiftçilik yapılmasında herhangi bir yasal sınırlama söz konusu değildir. Yani ister kiralama yoluyla olsun isterse miras yoluyla kalan tarımsal arazilerin işletilmesi, tarımsal krediler kullandırılması, tarım desteklerinden ve mazot gübre desteklemesinden faydalanması mümkündür.

Memur Çiftçi Kredisi Alabilir Mi?

Memurların ziraat odalarına kayıt olması, çiftçi belgesi alması, Tarım ve Ormancılık Bakanlığı Çiftçi Kayıt Sistemine kayıt olması ile ilgili herhangi bir yasal sınırlama bulunmamaktadır.

Bu nedenle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında çalışan kişilerin tarımsal amaçlı düşük faizli kredi kullanması mümkündür.

Eşi Ziraat Odasına Kayıtlı Memur Eş Yardımı Alabilir Mi?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu‘nun Aile Yardımı Ödeneği başlıklı 202 nci maddesinde “Evli bulunan Devlet memurlarına aile yardımı ödeneği verilir.” hükmü amir olup yine 5510 sayılı Kanun’un 4/b maddesi gereği tarımda kendi nam veya hesabına çalışanların sigortalı olacakları bildirilmiştir.
Bu nedenle eşi ziraat odasına kayıtlı memurun eşinin herhangi bir sosyal güvencesi bulunmadığı durumda doğrudan çiftçiler için tarım sigortası olan Tarım Bağkur (4/b) kapsamına gireceğinden çalışmayan eş yardımı alamaz.

Bu durumda eşin ziraat odasından kaydını sildirmesi ya da tarımsal faaliyet gelirinin prime esas kazanç alt sınırından daha az olduğunu bildirerek sigortalılık muafiyet belgesi alması gerekmektedir.

Habersiz Tarım Bağkur’u Yapılabilir Mi?

Ziraat odasına kayıt olduğunuzda, ziraat odalarının merkezi sistemi tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirim yapılmaktadır. Yapılan sorgu neticesinde devam eden bir sosyal güvenceniz bulunmaması halinde Tarım Bağkuru tesciliniz otomatik olarak yapılmaktadır. Bu konuda ziraat odası personeli size bilgilendirme yapacaktır. Ancak tarımsal faaliyet ile başlayan sigortalılığınız tarımsal faaliyeti bıraktığınızı bildirmeniz veya tarımsal faaliyet gelirinizin prim kazanç alt sınırı altında olması halinde yapılmayacaktır.

5 1 oy verildi
İçeriğe Puan Verin
Bildirim
Bildir
1 Yorum
Yeniden Eskiye
Eskiden Yeniye Çok Oylananlar
Inline Feedbacks
Tüm yorumları görüntüle