Sosyal Güvenlik İşlemleri

2023 Tarım Bağkur Muafiyet Sınırı

Tarım Bağ-kur Neden Olur, Zorunlu Mu?

Tarım Bağ-kur Muafiyet Belgesi tarımsal faaliyet nedeniyle ziraat odalarına kayıt yaptırması nedeniyle Tarım Bağ-kur sigortalılığının başlamaması için ziraat odaları tarafından düzenlenen bir belgedir.

Bilindiği üzere tarımsal faaliyette bulunanlar, başka bir deyişle tarımda kendi nam ve hesabına çalışanlar ziraat odalarına kayıt olmaları gerekmektedir. Ziraat odalarına kayıt olan gerçek kişilerinde eski adıyla Tarım Bağ-kur olarak bilinen 5510 sayılı Kanun’un 4/b maddesi gereği sigortalı olması gereklidir. Bu durumu hem ziraat odasında kayıt olup hem de Tarım Bağ-Kurlu olmamanın yolu olarak özetleyebiliriz.

Ayrıca bkz. Tarım Bağkuru Nasıl İptal Edilir?

2023 Tarım Bağkuru Muafiyet Belgesi

Yine bu durumdan muaf olabilmek adına 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu‘nun 6’ıncı maddesinin (ı) fıkrasında “Kamu idarelerinde ve Kanunun ek 5nci maddesi kapsamında sayılanlar hariç olmak üzere, tarım işlerinde veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz işlerde çalışanlar ile tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan; tarımsal faaliyette bulunan ve yıllık tarımsal faaliyet gelirlerinden, bu faaliyete ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan tutarın aylık ortalamasının, bu Kanunda tanımlanan prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz katından az olduğunu belgeleyenler ile 65 yaşını dolduranlardan talepte bulunanlar ” hükmü getirilmiştir.

Ayrıca söz konusu kanuna ek olarak çiftçilere kolaylık olması açısından Kanuna bir geçiş maddesi eklenmiştir. Buna göre “Tarımsal faaliyette bulunan sigortalılar için 6’ıncı maddenin (I) bendinde belirtilen “otuz” ibaresi geçici 16’ıncı maddesinin yürürlüğe girdiği 2008 yılı için “on beş” olarak uygulanacak, bu oran prime esas günlük kazancın otuz katını geçmemek üzere her yıl bir puan arttırılacaktır.” maddesi eklenmiştir.

Tarim Sigortalilik Muafiyet Belgesi
Tarım Bağkur Muafiyet Belgesi Görünümü

65 Yaşını Dolduran Çiftçiler Talebi Halinde Muaf Tutulabilir

Söz konusu düzenlemede iki durumdan söz edilmektedir. Birinci durum tarımsal gelirinizin masraflar düşüldükten sonra kalan tutarının aylık gelir miktarının prime esas kazanç alt sınırı altında olması halinde, ikinci bir durum da altmış beş yaşını doldurmanız halinde; ziraat odasına kayıt olduğunuz zaman istemeniz durumunda Tarım Bağkuru’ndan muaf tutulabilirsiniz.

2023 Tarım Sigortalılık Muafiyet Sınırı 10.008TL Oldu

1 Ocak 2023- 31 Aralık 2023 tarihleri arasında prime esas günlük kazanç alt sınırı 2023 yılı için 30 gün üzerinden hesaplanacak olup asgari ücretin günlük tutarı üzerinden hesaplandığından 333,60 TL x 30 = 10.008 TL olarak tespit edilmiştir.

2023 Yılı Tarım Bağkur Muafiyet Sınırı Belirlendi

Sonuç olarak ziraat odalarına kayıt olduğunuzda zorunlu olarak yaptırmanız gereken tarım sigortalılığından muaf olabilmeniz için tarımsal faaliyete ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan gelir tutarının 10.008 Türk Lirasından az olması gerektiği söylenebilir.

Ayrıca Bkz. 2023 Yılı Tarım Bağkur Primi Ne Kadar?

Tarımsal Faaliyet Gelirine Desteklemeler Dahil Edilir Mi ?

Yıllık tarımsal faaliyet geliri hesaplaması, Zirai Kazanç Ölçülerinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte belirtilen zirai kazanç ölçüleri kullanılarak hesaplanmaktadır.

Çiftçinin yıllık tarımsal faaliyeti ne ise çiftçi belgesine esas bilgilerle hesaplanan tarımsal faaliyette esas gelirlerinden yine bu faaliyete ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan tutar zirai kazanç olarak değerlendirilmektedir. Yıllık olarak yapılan maliyet hesaplarından desteklemelerden alınan para gelir olarak değerlendirilmez.

Zira desteklemeler, politikalarla belirlenen, süreklilik arz etmeyen ve yine tarımsal ülke politikaları çerçevesinde ortadan kalkabilecek bir gelir türüdür ve kişinin başvurması koşuluyla alınan desteklemeler tarımsal faaliyet geliri olarak değerlendirilemez.

Tarımsal Faaliyet Geliri Hesaplama Esasları

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı İl/İlçe Müdürlüğünden, çiftçinin yıllık tarımsal faaliyeti ne ise (buğday tarımı, sebze, meyve tarımı, hayvancılık, arıcılık vb.) çiftçi belgesine esas bilgilerle hesaplanan tarımsal faaliyete esas gelirlerden yine bu faaliyete ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan tutardır. Yıllık hesaplanan tutar (Desteklemeden alınan para hariç tutulacak), 12’ye bölünerek aylık tutar bulunur. Bulunan bu tutar, Birliğimizin her yıl Muafiyetle ilgili genelgede belirtilen sınırların altında ise Muafiyet belgesi düzenlenmektedir. Gelir testinde hesaplandığı gibi tüm gelirleri hesaplanmaz ve evde yaşayan aile fert sayısına bölünmez.

Sigortalı Muafiyet İsteğe Bağlıdır

Her ne kadar tarımsal faaliyetten elde edilen gelirin örneğin 2023 yılı için 10.008 TL’nin altında olması halinde tarım sigortalılığı olmayacağı belirtilmişse de bu durum tamamen isteğe bağlıdır. Yani çiftçinin ziraat odasına kaydı sırasında eğer muafiyet sınırları altında kalıyorsa çiftçi tarım sigortalılığından muaf olmayı tercih edebilir. Çiftçinin talebi olmaksızın sigortalılık muafiyeti yapılmaz.

Tarım Bağkur Muafiyet Belgesi Nereden Alınır ?

Tarım Bağkur kaydı ziraat odaları tarafından elektronik ortamda Sosyal Güvenlik Kurumuna iletilmektedir. Ancak ziraat odasına kaydı olduğunuz halde Tarım Bağ-Kur’u olmak istemiyorsanız ziraat odasına bu durumu bildirerek “Sigortalılık Muafiyet Belgesi” düzenlenmesini talep edebilirsiniz. Sigortalılık Muafiyet Belgesi; tarımsal yıllık gelirinizin masraflar düştükten sonra kalan net tutarının belirlenen muafiyet sınırının altında kalması durumuma göre tanzim edilmektedir. Söz konusu Sigortalılık Muafiyet işlemleri ziraat odaları tarafından yapılmaktadır.

Sigortalılık Muafiyet Belgesi İptal edilir Mi ?

Sigortalılık Muafiyet Belgesi alarak tarım sigortalılığından muaf olmuşsanız dilediğiniz zaman Sigortalılık Muafiyet Belgesini iptal ederek yeniden sigortalı olabilirsiniz. Kanun koyucu burada düşük gelir sahibi olan üreticilerin tercihine bırakılmış bir uygulama yapmaktadır.

İlgili Makaleler

0 0 oy verildi
İçeriğe Puan Verin
Bildirim
Bildir
0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları görüntüle
Başa dön tuşu