Sosyal Güvenlik İşlemleri

2021 Sigortalı Muafiyet Sınırı Belirlendi

Bilindiği üzere tarımsal faaliyette bulunanlar, başka bir deyişle tarımda kendi nam ve hesabına çalışanlar ziraat odalarına kayıt olmaları gerekmektedir. Ziraat odalarına kayıt olan gerçek kişilerinde eski adıyla tarım bağkuru olarak bilinen 5510 sayılı Kanun’un 4/b maddesi gereği sigortalı olması gereklidir.

Yine bu durumdan muaf olabilmek adına 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu‘nun 6’ıncı maddesinin (ı) fıkrasında “Kamu idarelerinde ve Kanunun ek 5nci maddesi kapsamında sayılanlar hariç olmak üzere, tarım işlerinde veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz işlerde çalışanlar ile tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan; tarımsal faaliyette bulunan ve yıllık tarımsal faaliyet gelirlerinden, bu faaliyete ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan tutarın aylık ortalamasının, bu Kanunda tanımlanan prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz katından az olduğunu belgeleyenler ile 65 yaşını dolduranlardan talepte bulunanlar ” hükmü getirilmiştir.

Ayrıca söz konusu kanuna ek olarak çifçilere kolaylık olması açısından Kanuna bir geçiş maddesi eklenmiştir. Buna göre “Tarımsal faaliyette bulunan sigortalılar için 6’ıncı maddenin (I) bendinde belirtilen “otuz” ibaresi geçici 16’ıncı maddesinin yürürlüğe girdiği 2008 yılı için “on beş” olarak uygulanacak, bu oran prime esas günlük kazancın otuz katını geçmemek üzere her yıl bir puan arttırılacaktır.” maddesi eklenmiştir.

2021 Yılı İçin Tarım Sigortalılık Muafiyet Sınırı 3.339 TL

1 Ocak 2021-31.12.2021 tarihleri arasında prime esas günlük kazanç alt sınırı 2021 yılı için gün gün üzerinden hesaplanacak olup asgari ücretin günlük tutarı üzerinden hesaplandığından 119,25 TL x 28 = 3.339,00 TL olarak tespit edilmiştir.

Sonuç olarak ziraat odalarına kayıt olduğunuzda zorunlu olarak yaptırmanız gereken tarım sigortalılığından muaf olabilmeniz için tarımsal faaliyete ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan gelir tutarının 3.339 Lira’dan az olması gerektiği söylenebilir.

Tarımsal Faaliyet Gelirine Desteklemeler Dahil Edilir Mi

Yıllık tarımdal faaliyet geliri hesaplamas, Zirai Kazanç Ölçülerinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte belirtilen zirai kazanç ölçüleri kullanılarak hesaplanmaktadır. Çiftçinin yıllık tarımsal faaliyeti ne ise çiftçi belgesine esas bilgilerle hesaplanan tarımsal daaliyete esas gelirlerinden yine bu faaliyete ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan tutar zirai kazanç olarak değerlendirilmektedir. Yıllık olarak yapılan maliyet hesaplarından desteklemelerden alınan para gelir olarak değerlendirilmez.

Zira desteklemeler, politikalarla belirlenen, süsreklilik arz etmeyen ve yine tarımsal ülke politikaları çerçevesinde ortadan kalkabilecek bir gelir türüdür ve kişinin başvurması koşuluyla alınan desteklemeler tarımsal faaliyet geliri olarak değerlendirilemez.

Sigortalı Muafiyet İsteğe Bağlıdır

Her ne kadar tarımsal faaliyetten elde edilen gelirin örneğin 2021 yılı için 3.339,00 TL’nin altında olması halinde tarım sigortalılığı olmayacağı belirtilmişse de bu durum tamamen isteğe bağlıdır. Yani çiftçinin ziraat odasına kaydı sırasında eğer muafiyet sınırları altında klalıyorsa çiftçi tarım sigortalılığından muaf olmayı tercih edebilir. Çiftçinin talebi olmaksızın sigortalılık muafiyeti yapılmaz.

İlgili Makaleler

0 0 oy verildi
İçeriğe Puan Verin
Bildirim
Bildir
1 Yorum
Yeniden Eskiye
Eskiden Yeniye Çok Oylananlar
Inline Feedbacks
Tüm yorumları görüntüle

[…] Ancak tarımsal varlığınız prime esas günlük kazanç alt sınırının altında ise Sigortalılık Muafiyet Belgesi alarak hem Ziraat Odası kaydınızı sürdürebilir hem de tarım sigortalısı […]

Başa dön tuşu