Oda Üyelik İşlemleri

Ziraat Odası Aidat Borcu Ödenmezse Ne Olur?

Ziraat Odası Nedir?

Ziraat odası, Türkiye’de tarımsal faaliyette bulunan tüm gerçek ve tüzel kişilerin kayıtlı olması gereken resmi meslek örgütüdür.

Ziraat Odası Aidatı

Ziraat odalarında uygulanacak giriş ve aidat ücretleri çiftçilerin beyan etmiş olduğu tarımsal varlıklara göre belirlenmektedir. 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanunu’nun 20’inci ve 36’ıncı maddelerine göre hazırlanan Ziraat Odaları Giriş ve Aidat Ücretlerine İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre çiftçiler her yıl tarımsal varlıklarını ziraat odasına beyan ederek aidatlarının hesaplanmasını sağlar.

Ziraat Odası aidatları Yönetim Kurulu tarafından Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nce hazırlanan aidat cetvelleri arasından seçildikten sonra ilan edilir. Bu nedenle kendi bölgenizde uygulanan giriş ve aidat ücretleri farklılık gösterebilir.

Ziraat Odası Aidat Borcu Ödenmezse Ne Olur?

Ziraat odası aidat borcu, ziraat odalarının kamu kurumu niteliğinde meslek örgütü olması ve kamusal hizmet yürütüyor olmaları nedeniyle bir kamu alacağıdır. Bu nedenle kamu alacakları Amme Alacakları Kanunu hükümlerine göre tahsil edilir. Aynı zamanda ziraat odası aidatlarının geç ödenmesi halinde gecikme faizi tahsil edilmektedir.

Ölen Kişinin Aidat Borcu

Ziraat odasına kayıtlı üye iken hayatını kaybeden üyelerin birikmiş olan aidat borçlarının kapatılarak üyelik kaydının sonlandırılması gereklidir. Ölen kişiye ait aidat borçları ilgilinin mirasçılarından tahsil edilebilir. Medeni Kanunun 599. maddesi gereğince mirasçılar, miras bırakanın ölümü ile mirası “bir bütün olarak” (yani miras bırakanın borçları da içerisinde olacak şekilde) kazanırlar. Bu durumda ölen kişiye ait tüm borçların murislere kaldığı söylenebilir.

Ziraat Odası Borcu Zaman Aşımı

Ziraat Odası Borcu Zaman Aşımı hakkındaki yazımızı inceleyebilirsiniz.

Ziraat Odası aidatları, 12 Ocak 2005 tarih ve 25698 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ziraat Odalarının Giriş Ücreti ve Yıllık Aidatları Hakkında Yönetmelik hükümlerince tahsil edilmektedir. Aynı yönetmeliğin 13’üncü maddesinde “Tahakkuk eden yılın başından itibaren beş yıl içinde tahsil edilemeyen giriş ücreti ve yıllık aidatlar zaman aşımına uğrar.” hükmü amir olup, ziraat odası aidat borcu zaman aşımı süresi beş yıldır.

5 1 oy verildi
İçeriğe Puan Verin
Bildirim
Bildir
0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları görüntüle
Başa dön tuşu