Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Nedir?

ÇKS Sistemi Giriş Ekranı

Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Tarım ve Ormancılık tarafından Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği hükümlerine göre; çiftçilere yönelik tarımsal faaliyetlerin kayıt altına alınması, güncellenmesi, geliştirilmesi ve entegre sistemler arasında tarımsal desteklemeler ve tarım politikalarını belirlenmesi, denetlenmesi ve izlenmesi amacıyla oluşturulmuş elektronik doküman yönetim sistemidir.

ÇKS Kayıtlarının Tutulması

ÇKS sistemi Tarım ve Orman İl/İlçe müdürlükleri aracılığıyla tutulmaktadır. Kayıtlara esas olarak gerçek ortamda hazırlanan beyanname belgeleri yetkili personel tarafından elektronik ortamdaki sisteme işlenir. ÇKS bilgilerinin her yıl güncellenmesi gereklidir. Bu nedenle her yıl üratim ve arazi bilgilerinin yeniden beyan edilmesi gerekmektedir.

ÇKS Belgesi iİçin Tarım Müdürlüğüne Başvuru Gereklidir

ÇKS Belgesi

ÇKS Belgesi Tarım il/ilçe müdürlükleri aracılığıyla Çiftçi Kayıt Sistemi üzerinden alınan bilgilere göre tanzim edilen bir belgedir. Belgede çiftçinin kimlik bilgileri, arazi ve üretim bilgileri yer almaktadır. ÇKS Belgesi bir yıl geçerliliği olan bir belgedir. Aslı gibidir olarak onaylanmamış veya mühürsüz ÇKS belgeleri geçerli değildir. ÇKS Belgesi, tarım müdürlüklerinden ücret karşılığında verilir. Alınan ücrete karşılık döner sermaye alındısı makbuzu verilmektedir.

ÇKS Belgesi Ziraat Odası Kaydı

ÇKS Belgeleri daha önce de belirttiğimiz gibi tarım müdürlükleri aracılığıyla düzenlenektedir. Ancak ÇKS belgesi almak ve çiftçi kayıt sistemine kayıt olmak için ziraat odasına kayıt olmanız ve çiftçi belgesi almanız gerekmektedir. Ziraat odaları 6964 sayılı Kanuna tabi kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır. Tıpkı esnaf ve sanatkarlar odası, mühendisler odası gibi ziraat odaları da tarımsal faaliyet yürüten gerçek ve tüzel kişilerin kayıtlarını tutan meslek odalarıdır ve kayıt zorunludur.

ZOBİS Çiftçi Kayıt Sistemi

ÇKS Belgesi Nerelerde Gerekir

ÇKS Belgesi çiftçilik faaliyetlerini kanıtlayıcı bir belge olduğundan her geçen gün çok daha fazla resmi ve özel kurum tarafından ibrazı istenmektedir. Genel olarak tarımsal kredi başvurularında, TARSİM tarım sigortası yaptırırken, tarımsal kredi kartı başvurusunda, tarımsal hibelere başvururken ve çiftçilere özel olarak sunulan cep telefonu tarifeleri, internet ve indirimli akaryakıt alımı gibi başvurularda ÇKS Belgesi istenmektedir.

ÇKS ve Çiftçi Belgesi Farkı

ÇKS Belgesi ve Çiftçi Belgesi karıştırılsa da birbirinden çok farklı belgelerdir. Her iki belge de tarımsal kayıtlarınızı gösteren resmi belge olmasına karşın farklı kurumlarda düzenlenmekte ve birbirinin yerine kullanılmamaktadır.

ÇKS Belgesi tarım il ve ilçe müdürlüğü tarafından verilen bir belgedir. ÇKS Belgesi alabilmeniz için önce ziraat odasından aldığınız çiftçi belgesi ve tarımsal üretiminizi gösteren beyanname belgelerini mahalle ve köy muhtarınıza mühürletip ilgili sayfaları imzaladıktan sonra dosya halinde tarım müdürlüğüne vermeniz gereklidir. Tarım müdürlüğü sunmuş olduğunuz belgeleri bakanlığın sistemine kaydederek size ÇKS Belgesi tanzim edecektir.

Çiftçi Belgesi ise ziraat odası tarafından verilmektedir. Ziraat odasından alacağınız çiftçi belgesi tek başına tarımsal kredi kullanmanız ve çiftçi olduğunuzu kanıtlamanız için yeterli değildir. Zira genellikle resmi bankalar ve TARSİM tarım sigortaları havuzu sadece bakanlık kayıtlarını esas almaktadır. Ziraat odası kayıtları bu durumda maalesef bağlayıcı değildir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

three × 4 =