DesteklemelerHaberlerTarımsal Haberler

2021 Tarımsal Desteklemeler

Tarımsal faaliyette bulunan çiftçilere ve toprak analiz laboratuvarlarına yapılacak destekleme ödemelerine ilişkin usul ve esaslar 2020/31 sayılı yeni tebliğde yeniden belirlenmiştir.
2020/31 sayılı tebliği incelemek için TIKLAYINIZ.

destekleme icin paintte yapilan1

Alan Bazlı Destekler

Gübre DesteğiDekara Ödeme
Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf, Tritikale 8,00 TL.
Yağlık Ayçiçeği, Soya 4,00 TL.
Mercimek, Nohut, Kuru Fasulye 4,00 TL.
Diğer ürün destekleri 4,00 TL.
Patates 4,00 TL.
Dane Mısır 4,00 TL.
Kuru Soğan, Kanola, Aspir, Yem Bitkileri 4,00 TL.
Mazot Desteği
Yağlık Ayçiçeği, Soya 26,00 TL.
Patates 27,00 TL.
Mercimek, Nohut, Kuru Fasulye 22,00 TL.
Diğer ürün destekleri 15,00 TL.
Kuru Soğan, Kanola, Aspir, Yem Bitkileri 17,00 TL.
Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf, Tritikale 19,00 TL.
Dane Mısır 25,00 TL.
Nadas 8,00 TL.
2021 Yılı Alan Bazlı Tarımsal Destekleme Tablosu
Organik Tarım Desteklemesi
1. Kategori Ürünler/Bireysel 100,00 TL.
2. Kategori Ürünler/Bireysel 40,00 TL.
3. Kategori ürünler/Bireysel 10,00 TL.
Üretici Grubu
1. Kategori Ürünler/Üretici Grubu 50,00 TL.
2. Kategori Ürünler/Üretici Grubu 20,00 TL.
3. Kategori Ürünler/ Üretici Grubu 5,00 TL.
İyi Tarım Uygulamaları Desteği
1. kategori Ürünler/Örtüaltı Üretimi/Bireysel 150,00 TL.
2. Kategori Ürünler/Örtüaltı Üretim/Grup 75,00 TL.
3. Kategori Ürünler/Açıkta Üretim/Bireysel 50,00 TL.
4.Kategori Ürünler/Açıkta Üretim/Grup 25,00 TL.
1. Kategori Ürünler/Bireysel 40,00 TL.
2. Kategori Ürünler/Grup 20,00 TL.
3. Kategori Ürünler/Bireysel ve Grup 10,00 TL.
2021 Yılı İyi Tarım ve Organik Tarım Destekleme Tablosu

Sertifikalı Fidan ve Fide Üretim/Kullanım Desteği


Antep Fıstığı, Ceviz, Badem İle Bahçe Tesisi:

Standart: 100,00 TL.
Sertifikalı: 400,00 TL.


Diğer Meyve Fidanları ile Bahçe Tesisi (Nar ve Muz Hariç)

Standart: 100,00 TL.
Sertifikalı: 280,00 TL.
Sertifikalı Çilek Fidesi: 400,00 TL.
Sertifikalı Fide-Fidan Üretim Desteği

Aşılı Fidan: 0,5 TL./adet
Aşısız Fidan: 0,25 TL./adet

Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği


Yurt içi sertifikalı tohum kullanım desteği çerçevesinde dekara verilecek destekler aşağıdaki gibidir.

Aspir, kanola 5 TL/da
Susam 4 TL/da
Arpa, buğday, çavdar, tritikale, yulaf, çeltik 16 TL/da
Kuru fasulye, mercimek ve yonca 30 TL/da
Nohut 20 TL/da
Patates 100 TL/da
Fiğ, yem bezelyesi, korunga ve soya 22 TL/da
Yer fıstığı17 TL/da 
2021 Yılı Sertifikalı Tohum Kullanım Destekleme Tablosu

Desteklemeye tabi alan, faturada belirtilen tohum miktarının, aşağıdaki tabloda yer alan ürünlere ait ekim normuna bölünmesi ile ortaya çıkan alandan büyük olamaz, büyük olması durumunda ekim normuna bölünmesi ile ortaya çıkan alan esas alınır, o ürüne ait ÇKS’de beyan edilen alanın küçük olması durumunda ise beyan edilen alan esas alınır.

Biyolojik Biyoteknik Mücadele Desteği

Örtüaltı

Biyoteknik: 120,00 TL.
Biyolojik: 400,00 TL.

Açıkalan

Biyoteknik: 80,00 TL.
Biyolojik: 50,00 TL.
Fark Ödemesi Destekleri
Dane Mısır: 3 Krş/kg
Nohut, Mercimek: Bakanlıkça tespit edilen su kısıtı olan havzalarda aldığı desteğe %50 ilave
Aspir: 55 Krş/kg
Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf, Tritiklale: 10 Krş/kg
Soya Fasulyesi: 60 Krş/kg
Dane Zeytin: 15 Krş/kg
Yağlık, Kanola: 50 Krş/kg
Kuru Fasulye, Nohut, Mercimek: 50 Krş/kg
Zeytinyağı: 80 Krş/kg

Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemi’ne Kayıtlı Çiftçilere Destekleme Yapılacak Destekleme

Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemi’nin 81 ilde uygulanmasına devam edilecek ve geçen yıl kayıt altına alınan 6 bin işletmeye, işletme başına 600 lira ödenecek. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemine Dahil Olan Tarımsal İşletmelere Katılım Desteği Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ 25 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 2020 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karara kapsamında işletme başına ve bir defada ödenmek üzere 2020 yılında 600 TL katılım desteği ödenir.

ÇKS’ ye kayıtlı yada Bakanlık tarafından oluşturulan herhangi bir idari kayıt sistemine kayıtlı olup, ÇMVA sistemine dahil olan, bir muhasebe yılı süresince tarımsal faaliyetlerine ilişkin muhasebe verilerini belirlenen zamanlarda veri toplayıcılarla paylaşan ve verileri sorumlu birime gönderilen tarımsal işletmelere verilecek.

Çiftlik Muhasebe Veri Ağına Başvurular e- Devlet üzerinden yapılmaktadır. Online Başvuru Yapmak İçin Tıklayınız.

Hayvansal Üretim Destekleme Miktarları


Ayrıca Hayvansal Üretim için 2020 desteklemelerinin yapılacak olan su ürünleri, büyükbaş hayvancılık, küçükbaş hayvancılık, hayvan gen kaynakları, hastalıktan arı işletme desteği, arıcılık desteği, atık desteği ve küpe uygulamaları gibi destekleme ödemelerinin miktarları da içeriğimizde yer almaktadır.

2020 Yılı Tarımsal Desteklemeler de aşağıdaki veriler hayvan başına verilmektedir.

Hastalıktan Ari İşletme Desteği
Hastalıktan Ari İşletme: 450,00 TL.
Onaylı Süt Çiftliği: 100,00 TL.
Arıcılık Desteği
Arılı Kovan: 15,00 TL.
Damızlık Ana Arı: 80,00 TL.
Atık Desteği Aşı ve Küpe Uygulamaları
Küçükbaş Hayvan Atıkları: 150,00 TL.
Büyükbaş Hayvan Atıkları: 1.000,00 TL.
Programlı Aşı ve Küpe Uygulamaları (Baş)

Büyükbaş: 1,5 TL.
Küçükbaş: 1,00 TL.
Su Ürünleri Destekleri
Alabalık (350 Tona Kadar): 0,75 TL.
Kapalı Sistem Üretim: 1,50 TL.
1 kg ve Üstü (350 Tona Kadar): 1,5 TL.
Gelenek Kıyı Balıkçılığını Destekleme

0-5 m: 750,00 TL.
5-8 m: 1.000,00 TL.
8 m ve sonrası: 1.250,00 TL.
Yem Bitkisi Destekleri
Kuru Ekilişler: 40,00 TL.
Silajlık Ekilişler (Sulu): 40,00 TL.
Tek Yıllık Yem Bitkileri (Sulu/Kuru): 60,00 TL.
Çok Yıllık Yem Bitkileri (Sulu): 90,00 TL.
Yapay Çayır- Mera: 150,00 TL.
Korunga (Sulu/Kuru): 90,00 TL.
Bakanlıkça Belirlenen Su Kısıtı Olan Havzalarda

2020 yılında ekilen Macar Fiğ, Fiğ, Burçak ve Mürdümük Yem Desteğine ilave: %50.
Hayvan Gen Kaynakları Desteği
Damızlık Erkek Materyal: 200,00 TL.
Küçükbaş Hayvan Koruma: 90,00 TL.
Halk Elinde Islah (Keçi Yavru- Koyun)

Taban Sürü: 40,00 TL.
Elit Sürü: 70,00 TL.
Küçükbaş Hayvan Desteği
Anaç Keçi: 35,00 TL.
Anaç Koyun: 30,00 TL.
Anaç Tiftik Keçi: 55,00 TL.
Çoban İstihdam Desteği: 5.000 İşletme/TL.
Tiftik (Oğlak, Tali, Anamal): 30- 20- 28 TL.
Sürü Büyütme ve Yenileme: 100,00 TL.
Göçer Hayvancılık: +2 TL.
Soy Kütüğü (Damızlık Koç ve Teke): 500 Baş/TL.
Soy Kütüğü (Anaç Koyun ve Keçi): 100,00 TL./Baş
Büyükbaş Hayvan Destekleri
Malak: 250,00 TL.
Anaç Manda: 250,00 TL.
Soy Kütüğü (Buzağı): 175,00 TL.
Ön Soy Kütüğü (Buzağı): 370,00 TL.
Besilik Sığır: 250,00 TL.
Döl Kontrolü: 50,00 TL.
Islah Amaçlı Süt Analiz Desteği: 150,00 TL.
Etçi Irk Buzağı: 600,00 TL.
Düve Alım Desteği: 1-20 Baş Alınacak Düve Bedelinin %40′ ı ödenir.

Bitki Karantinası Tazminat Desteği


Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete‘ de bitkisel üretimin geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması, zararlı organizmaların ülkeye bulaşmasının engellenmesi, mevcut olanların eradikasyonu ve mücadelesinin yapılarak yayılmasının önlenmesi, bulaşık alanda karantina tedbirleri alınan üreticilerin desteklenmesi amacıyla, bitki karantinası tazminat desteği tebliği kapsamında;

Fındıkta yasaklama süresi olan 4 yıllık ürün bedeli için, aynı alan kapsamında bir kereye mahsus kilogram başına 15 lira destekleme ödemesi yapılacaktır.

Kayısı, şeftali, nektarin, erik, kiraz, badem, vişne gibi ağaçları içeren taş çekirdekli meyveler için ise yasaklama süresi olan 3 yıllık ürün bedeli karşılığı aynı alanda bir kereye mahsus kilogram başına 3 lira destek verilecektir.

Fındık için ödenecek miktar=Takdir komisyonunca belirlenen dekara verim X 15TL/Kg X 4 yıl.
Şarka virüsü için ödenecek miktar= Takdir komisyonunca belirlenen ağaca verim X 3TL/Kg X 3 yıl.
Bitki karantinası tazminat ödemeleri, turunçgil uzun antenli böceğinde alan miktarı, şarka virüsünde (Şarka virüsü: Taş çekirdekli meyve ağaçlarında zarara neden olan virüs hastalığın) ağaç sayısı üzerinden hesaplanarak yapılacak olup, 2020 yılının başından beri üretim alanında turunçgil uzun antenli böceği veya şarka virüsü tespit edilen üreticilerin 26 Şubat 2021’e kadar başvuru dilekçesiyle kayıtlarının bulunduğu Tarım ve Orman Bakanlığının il ve ilçe Müdürlüklerine başvurması gerekiyor.

İlgili Makaleler

0 0 oy verildi
İçeriğe Puan Verin
Bildirim
Bildir
0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları görüntüle
Başa dön tuşu