Ziraat Odaları Personel Yönetmeliği

Sozlesme

Ziraat Odaları Personel Yönetmeliği 2019 yılında son halini alarak Ziraat Odalarında çalıştırılan personelin işe alınması, nakil, terfi, kadro, çalışma esasları, sosyal, mali, idari ve diğer özlük hakları, ödüllendirme, disiplin yönünden tabi olacakları hükümler ve göreve son verme şartları ile diğer hak ve yükümlülüklere ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla yeninden düzenlenmiştir. Ziraat Odalarında Çalışan Personel Kadroları Personel kadroları Memur ve […]

Devamını oku

Tarım Bağ-Kur Ödeme Dönemi Değişti

SGK Bayrak eski logo

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 18.08.2021 tarih ve 31572 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu Yönetmelik ile Tarım BAĞ-KUR prim ödeme zamanları da değişti. “Kanun’un 4’üncü maddesinin birinci fıkrası (b) bendinin (4) numaralı alt bendine tabi olarak tarımsal faaliyette bulunanlar (Tarım BAĞ-KUR’lular) genel sağlık sigortası ile kısa ve uzun vadeli sigorta kolları primlerinden ait olduğu […]

Devamını oku

Ziraat Odası Öğrenci Bursu Miktarı

ziraat odasi ogrenci bursu

Türkiye Ziraat Odaları Birliği tarafından alınan yönetim kurulu kararına göre ziraat odası öğrenci bursu miktarı belirlendi. Buna göre 2021-2022 eğitim öğretim yılında verilebilecek olan burs miktarları tespit edilmiştir. Bilindiği üzere 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanunu hükümlerine göre Ziraat Odaları tarafından muhtaç çiftçi çocuklarına burs verilebilmektedir. Söz konusu Kanun’un Odaların Görev ve Yetkileri Başlıklı 3’üncü maddesi (k) […]

Devamını oku