Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin 31/12/2013 tarih ve 2013/96 Sayılı Genelgesi ekinde yayımlanan “Ziraat Odaları Giriş Ücreti ve Yıllık Aidatlar Hakkındaki Yönetmelik” Madde 11/A’da belirtildiği üzere “Harp ve vazife şehitlerinin anne, baba, dul ve yetimlerinden, malul ve gazilerin kendilerinden giriş ücreti ve yıllık aidat alınmaz. ” hükmü getirilmiştir. Buna göre çiftçilik faaliyeti nedeniyle ziraat odalarında kaydı bulunan ve yukarıdaki maddede belirtilen kişilerin odaya ücret ödeme zorunluluğu kaldırılmıştır.

Bilindiği üzere, çiftçilik faaliyetlerinden dolayı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından sağlanan nakdi ve ayni yardımlardan istifade etmek isteyen kişilerin ziraat odasına kayıt olması gerekmektedir. Tarım Bakanlığı tarafından sağlanan nakdi destekler: fındık ekli alanlar için her yıl alan bazlı olarak ödenen dekara 150 TL, tüm araziler için her yıl ödenen mazot, gübre ve toprak analizi desteklemesi, yem bitkileri ekişi için alan bazlı ödemeler, sertifikalı tohum ve fide kullanımı için ödenen alan bazlı destekler, damızlık gebe düve ve buzağı desteklemeleri olarak sayılabilir. Ayrıca T.C. Ziraat Bankası’ndan düşük faizli (%5) ve faizsiz sulama, ekipman ve hayvancılık kredilerinden faydalanmak için ve TARSİM tarafından yapılan devlet destekli bitkisel ve hayvansal ürün sigortalardan istifade edebilmek için Çiftçi Kayıt Sistemi ve Ziraat Odası kayıtlarınızın bulunması gerekir.  Her İl ve İlçede Türkiye Ziraat Odaları Birliği’ne bağlı bir ziraat odası bulunmakta olup, bu odalar, 6964 Sayılı Kanun uyarınca kamu kurumu niteliğinde resmi meslek örgütleridir. Ziraat Odalarına kayıt yaptırırken ve her yıl desteklemelerden faydalanmak için dosyalarınızı yeniletmeniz gerektiğinde (yani üyeliğinizin devam ettiği her yıl için) giriş ücreti ve yıllık aidat ödemeniz gerekmektedir. Aidatlar  odalar ve bölgeler arasında farklılık göstermekte olup, genel olarak tarımsal arazi varlığınız, hayvansal üretim miktarınız ve alet-makine varlığınız bilgilerine göre hesaplanır.  Ancak, Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin 31/12/2013 tarih ve 2013/96 Sayılı Genelgesi ekinde yayımlanan “Ziraat Odaları Giriş Ücreti ve Yıllık Aidatlar Hakkındaki Yönetmelik” Madde 11/A’da belirtildiği üzere “Harp ve vazife şehitlerinin anne, baba, dul ve yetimlerinden, malul ve gazilerin kendilerinden giriş ücreti ve yıllık aidat alınmaz. “ hükmü getirilmiştir.  Buna göre çiftçilik faaliyeti nedeniyle ziraat odalarında kaydı bulunan ve yukarıdaki maddede belirtilen kişilerin odaya ücret ödeme zorunluluğu kaldırılmıştır. 
———————————————————————————————– Resmi Gazete Tarihi:12.01.2005 Resmi Gazete Sayısı:25698
ZİRAAT ODALARININ GİRİŞ ÜCRETİ VE YILLIK AİDATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Madde 11/A – (Ek:RG-31/12/2013-28868) (1)Harp ve vazife şehitlerinin anne,baba,dul ve yetimlerinden,malul ve gazilerin kendilerindengiriş ücreti ve yıllık aidat alınmaz.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir