Ziraat Odası Çalışma Saatleri

Türkiye'deki tüm ziraat odaları merkezi Ankara'da bulunan Türkiye Ziraat Odaları Birliği'ne bağlıdır. 6964 Sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanunu hükümlerine göre tüm ziraat odaları "Kamu Kurumu Niteliğinde Resmi…Devamını Oku →

Ziraat Odaları Personel Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ziraat Odalarında çalıştırılanpersonelin işe alınması, nakil, terfi, kadro, çalışma esasları, sosyal, mali, idari ve diğer özlük hakları, ödüllendirme, disiplin…Devamını Oku →

Ziraat Odası Ne İş Yapar?

MADDE  24 — (9.6.2004 tarihli ve 5184 sayılı kanunun 4. maddesi ile başlık ve metin değiştirilmiştir.) 1. Tarım ve çiftçilerle ilgilie haber ve bilgileri toplamak, gerekli inceleme,endeks ve istatistiki çalışmalarla yaımlamak,gerektiğinde…Devamını Oku →