2019 ÇKS Başvuruları Ne Zaman Bitiyor?

Çiftçiler 2019 yılına ilişkin ÇKSbaşvurularını Eylül 2018- 30 Haziran 2019 tarihleri arasında yapabilecek. Ancak 30 Haziran 2019 Pazar gününe denk geldiği için başvurular için son tarihin 28 Haziran 2019 Cuma günü olduğunu önemle hatırlatmak isteriz.

  Üreticilerin, Çiftçi Kayıt Sistemi başvurularını veya kayıt güncellemelerini yapabilmeleri için, istenilen belgelerle birlikte 30 Haziran 2019 tarihine kadar bağlı bulundukları İl / İlçe Müdürlüklerine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

ÇKS başvurusu bulunmayan üreticilerimizin yıl içerisinde mazot, kimyevi gübre, yem bitkileri, fark ödemesi. vb. gibi tarımsal faaliyetlere ilişkin desteklemelerden yararlanmaları mümkün değil.

 ÇKS başvurularında, üreticilerin ziraat odalarından “Çiftçi Belgesi” alma zorunluluğu bulunuyor. Üreticilerin 2019 yılı ÇKS başvurusu için il ve ilçe müdürlüklerine ibraz edecekleri çiftçi belgelerinde ‘2019 ÇKS başvurusu için geçerlidir’ ibaresinin yer almasına dikkat edilmelidir.

Üreticilerimiz Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS )başvurularını veya kayıt güncellemelerini yapabilmeleri için istenilen belgeleri İl / İlçe Müdürlüklerinden temin edeceklerdir.

 Çiftçilerimizin mağdur olmamaları için başvuru dilekçesi ve belgelerini zamanında teslim etmeleri önemle duyurulur.

ÇKS Yönetmeliğine Göre Çiftçilerden istenecek bilgi ve belgeler

İlk Kez Müracaat Ediliyorsa;

1- Çiftçi Kayıt Formu

2- T.C. Kimlik Numarasını Gösterir Nüfus Cüzdanının Fotokopisi ( Nüfus Cüzdanlarında Kimlik Numarası Olmayan Çiftçilerden, Nüfus

Müdürlüğünden Onaylı Nüfus Kayıt Örneği )

3- Tüzel Kişilerden Ticaret Sicil Gazetesi, İmza Sirküleri Ve Yetki Belgesi

4- Çiftçi Belgesi Örneği

5- Tarım Arazisi Birden Fazla Kişiye Ait İse, Tarım Arazisini Hissedarlardan Birinin Kullanması Durumunda, Tapu Sureti Veya Keşif Raporu İle

Birlikte Diğer Hissedarlarla Yapılmış Muhtar Onaylı Muvafakatname- 1 Veya Tarım Arazisini İşleyen Hissedarın Söz Konusu

Muvafakatnameye Sahip Olmaması Durumunda, Vereceği Noter Onaylı Tek Taraflı Taahhütname,

6- İşlenen Tarım Arazisinin Mülkiyeti Eş Ve/Veya Birinci Derece Akrabaları Olan Anne, Baba Ve Çocuklara Ait İse Maliklerin Onaylarının

Bulunduğu Muvafakatname- 2,

7- Vesayet Altındaki Kişiler İçin Mahkeme Kararının Onaylı Sureti,

8- Çiftçilerden Tarım Arazisinin Aidiyetini Gösterir Belge,

Bu Belge;

8.1) Tarım Arazisi Başvuru Sahibi Çiftçiye Ait İse, Tapu Sicil Müdürlüğünce Onaylanmış Tapu Sureti,

8.2) Tarım Arazisinin Maliki Ölmüş Ancak Tapuda Mirasçıları Adına İntikal Yaptırılmamış İse, İntikal İşlemlerinin Yaptırılması Ve İntikali

Gösterir Tapu Belgesi, (İntikal İşlemlerinin Yaptırılması Gerekli Olup, Veraset İlâmı Kabul Edilmez.)

8.3) Tarım Arazisi Başka Bir Gerçek Veya Tüzel Kişiye Ait İse, Kira Sözleşmesi Ve Kiraladığı Veya Ortakçılık Yaptığı Arazinin Sahibine Ait

Onaylı Tapu Sureti, Arazi Kadastro Geçmemiş Birimlerde İse Keşif Raporu, (Kamu Tüzel Kişiliklerinden Kiralanan Araziler Hariç Olmak Üzere

Başvurulardaki Kiralık Arazilerin Toplamı 100 Dekarın Üzerindeyse Noter Onaylı Kira Sözleşmesi),

8.4) Tarım Arazisi Hazine Adına Tespit Ve Tescil Edilmiş İse, Tarım Arazisini İşleyen Şahsın Bu Yeri Defterdarlıktan Veya Mal Müdürlüğünden

Kiraladığına Dair Kira Sözleşmesi,

8.5) Tarım Arazisinin Tapusu Padişahlık Döneminden Kalma İse, Bu Arazi 4071 Sayılı Kanun Uyarınca Hazine Adına Tescil Edilmiş

Olduğundan, Tarım Arazisini İşleyen Şahsın Bu Yeri Defterdarlıktan Veya Mal Müdürlüğünden Kiraladığına Dair Kira Sözleşmesi,

8.6) Tarım Arazisinin Mülkiyeti Vakıflara Ait İse, İlgili Vakıflarla Yapılmış Kira Sözleşmesi Ve Onaylı Tapu Sureti,

8.7) Tarım Arazisi Köy Tüzel Kişiliğine Ait İse, Muhtar Ve En Az İki Aza Tarafından Onaylanan Köy Senedi İle Birlikte Köye Aidiyetini Gösterir

Onaylı Tapu Sureti,

8.8) Tapu Sicilinde Tescili Bulunmayan Mülkiyeti İhtilaflı Tarım Arazilerinde Kadastro Sırasında Maliki Belirlenmiş İse; Maliki Gösterir

Kadastro/Tapulama Tutanağı, Malik Ölmüş İse Kadastro/Tapulama Tutanağı İle Mirasçılarını Gösterir Mahkeme Kararının Aslı Veya Noterce

Onaylanmış Sureti Ve Tarım Arazisinin Başvuruda Bulunan Kişi Tarafından Halen Kullanıldığını Gösterir İl/İlçe Müdürlüklerince Belirlenen

Teknik Eleman Ve Muhtar Tarafından Müştereken İmzalanmış Keşif Raporu

8.9) Kadastro Geçmeyen Tarım Arazisinin Sahibi İse, Kadastro Geçmemiş Birimlerde Arazinin Bulunduğu İl/İlçedeki Tespit Komisyonlarınca

Hazırlanan Ve Arazinin Tarım Arazisi Olduğunu Gösterir, Komisyon Ve Çiftçi Tarafından Müştereken İmzalanmış Keşif Raporu,

9- Çiftçi Kayıt Sistemi Başvuru Dilekçesi

Daha Önce Kaydı Olup Yalnızca Güncelleme Başvurusunda Bulunuluyorsa;

1- Çiftçi Kayıt Sistemi Başvuru Dilekçesi,

2- Çiftçi Kayıt Formu

3- Çiftçi Belgesi Örneği,

4- Daha Önceki Dönemde Beyan Edilen Hisseli Arazilerde Hisse Değişiklikleri Ve Kullanım Miktarı Da Dahil Olmak Üzere Parsellerde

Değişiklik Olması Durumunda Bunu Gösterir Onaylı Tapu Fotokopileri,

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir